Natur

Natur

På Mellangårdens marker finns sedan år 2006 ett ca 100 hektar stort naturreservat. Söder om landsvägen består reservatet mest av betesmarker och norr om landsvägen mest gammal skog. Genom den södra delen av reservatet går en promenadslinga på ca 3 km följ röda markeringar. Efter halva vägen kommer du till grillplatsen längst ut på Näsudden där finns iordninggjort med bord samt ved. I reservatet betar våra kor, undvik att ha hund med i hagen eftersom dom kan vara aggressiva om dom har kalvar med sig och försvara sig mot hundar. I den norra delen av reservatet kan du vandra de gamla skolstigarna; Berga- och Myravägen. De är ca 1 km i vardera riktningen.  

Om Reservatet: Vandra genom hagarna och titta närmare på alla blommor. Jorden är kalkrik och starkt påverkad av djur som betat och trampat omkring i långa tider.  Det gynnar många ovanliga växter. Håll utkik efter den vackra orkidén  Adam och Eva. Vid områdets entré finns ett blädderblock som beskriver dom vanligaste blommorna i text och bild.

TVÄRNÖ DJUR & NATUR

Tvärnö Mellangården 755, 74291 Östhammar